AUTODAX s.r.o.
Popradská 27
059 11 HOZELEC

tel./fax: (00421) 52 776 77 41
mobil: 0911 990 100, 0911 990 200
mail: obchod@24sro.sk

MASSIVE AUDIO ECO 12S4 - MASSIVE AUDIO

 

30 cm MASSIVE AUDIO MASSIVE AUDIO ECO 12S4
Naša cena: 89,00 €

ELEMENT COMP 6 - u-DIMENSION

 

komponentné u-DIMENSION ELEMENT COMP 6
Naša cena: 99,00 €

ECS 500.1 - ETON

 

monobloky ETON ECS 500.1
Naša cena: 189,00 €

 

home hifi .sk

CD/Blu-Ray prehrávače, AV receivery, 5.1 repro sety, subwoofery, Dolby Atmos, High-End kabeláž

Reklamačný poriadok

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.autodax.sk sa vzťahujú záruky podľa záručného listu. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na predávajúceho, ktorý mu poskytne príslušné informácie súvisiace s riešením reklamácie.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

  • ak došlo k poškodeniu tovaru pri preprave
  • ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú
  • neodbornou inštaláciou a nakladaním s tovarom
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
  • ak bol tovar poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)
  • ak bol tovar poškodený živelnou pohromou.

Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.