AUTODAX s.r.o.
Popradská 27
059 11 HOZELEC

tel./fax: (00421) 52 776 77 41
mobil: 0911 990 100, 0911 990 200
mail: obchod@24sro.sk

MASSIVE AUDIO ECO 12S4 - MASSIVE AUDIO

 

30 cm MASSIVE AUDIO MASSIVE AUDIO ECO 12S4
Naša cena: 89,00 €

ELEMENT COMP 6 - u-DIMENSION

 

komponentné u-DIMENSION ELEMENT COMP 6
Naša cena: 99,00 €

ECS 500.1 - ETON

 

monobloky ETON ECS 500.1
Naša cena: 189,00 €

 

home hifi .sk

CD/Blu-Ray prehrávače, AV receivery, 5.1 repro sety, subwoofery, Dolby Atmos, High-End kabeláž

OBCHODNÉ PODMIENKY

Objednávky

- cez internet na www.autodax.sk (hificlub.sk): vložte požadovaný tovar do nákupného košíka, skontrolujte príp. upravte jeho obsah a potvrďte. Ak nie ste na našej stránke zaregistrovaný, vyplňte svoje registračné údaje (v opačnom prípade zadajte Váš e-mail spolu s heslom a potvrďte).
- e-mailom: objednávku pošlite na e-mailovú adresu autodax@autodax.sk. V objednávke je potrebné uviesť presný názov tovaru, počet kusov, meno, priezvisko, dodaciu adresu a telefónne číslo.
- telefonicky: na telefónnych číslach

(00421) 52 776 77 41

(00421) 911 990 100  

(00421) 911 990 200


- faxom: faxovú objednávku pošlite na číslo (00421) 52 776 77 41 .

V objednávke je potrebné uviesť presný názov tovaru, počet kusov, meno, priezvisko, dodaciu adresu a telefónne číslo.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába, nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci informuje kupujúceho o tejto udalosti a ponúkne mu iný adekvátny tovar, príp. objednávku zruší.

Povinnosti predávajúceho

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom termíne, kvalite a množstve, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu - odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Povinnosti kupujúceho

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, - potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru si tento riadne skontrolovať, vrátane jeho obsahu aj vonkajšieho obalu. V prípade, ak kupujúci svojim podpisom potvrdí prevzatie nepoškodenej zásielky a následne zistí, že je tovar poškodený príp. chýbajú niektoré kusy, predávajúci neberie za tieto nezrovnalosti žiadnu zodpovednosť.

Platobné podmienky

Všetky ceny, uvádzané v internetovom obchode www.autodax.sk (hificlub.sk) sú pre zákazníka koncovými cenami.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu (zákazníkovi) pri potvrdení objednávky. Pokiaľ by došlo v čase medzi uskutočnením objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho k zvýšeniu cien, kupujúci (zákazník) má právo od objednávky odstúpiť. Koneční zákazníci uhrádzajú platbu za tovar, príp. prepravu kuriérskej službe v hotovosti (viď dodacie podmienky).

Prístup registrovaných zákazníkov internetového obchodu www.autodax.sk a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Za zneužitie prístupového hesla nenesie spoločnosť AUTODAX s.r.o. žiadnu zodpovednosť.